Mixed Vegetable Curry

Mixed Vegetable Curry

£2.90

King Prawn Jalfrezi

King Prawn Jalfrezi

£9.50

Green pepper, tomato, onion, green chillies

King Prawn Bhoona

King Prawn Bhoona

£9.40

Medium with thick sauce

King Prawn Sag

King Prawn Sag

£9.30

With fresh spinach, dry

King Prawn Rogon

King Prawn Rogon

£9.10

Medium with tomatoes

King Prawn Madras

King Prawn Madras

£8.70

Fairly hot

King Prawn Curry

King Prawn Curry

£8.60

Medium

King Prawn Korma

King Prawn Korma

£8.90

Very mild

Prawn Rogon

Prawn Rogon

£7.70

Medium with tomatoes

Sag Prawn

Sag Prawn

£7.70

With fresh spinach, dry